Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 19205

ΑΦΜ: 801010670 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

ΕΤΑΙΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ