Μελέτες - επιβλέψεις - κατασκευές

οικοδομικές άδειες

ηλεκτρομηχανολογικά έργα και εγκαταστάσεις κάθε είδους 

ενεργειακές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις [ενεργειακός επιθεωρητής Γ Τάξης]

υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας της εργασίας  

περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

αδειοδοτήσεις  επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα,  επικοινωνώντας μαζί μας